Fyra starka anledningar till varför Knowyn behövs

Knowyn är ett komplement till ditt journalsystem. Det är framtaget med viljan att ge dig en bättre möjlighet att fatta faktabaserade beslut över din verksamhet och en möjlighet att följa hur din verksamhet presterar på dagligbasis. Vi är kompatibla med OPUS, Muntra och ALMA.

Knowyn möjliggör för dig att följa både finansiella och odontologiska nyckeltal varje dag utan att vara uppkopplad emot journalsystemet såväl på koncern som behandlarnivå. Du kan följa debiteringar, enskilda åtgärdskoder, besök och på så sätt öka din kvalitetssäkring på ett helt unikt sätt.

Knowyn är bryggan för att du skall kunna följa din verksamhet oavsett hur många geografiska platser du är etablerad på, knowyn ger dig en överblick över helheten. Du kan följa en röd tråd från koncern till enskild behandlare. Vi läser in data helt anonymiserad och enligt gängse regler för GDPR. Detta sker med en unik mjukvara som läser av data ur ditt journalsystem och presenterar den på ett lättförståeligt och logiskt sätt.

Utöver relevanta nyckeltal finns det inbyggda verktyg kring uppföljning på patientnivå för att kunna ge dom vård innan högkostnadsskydd går ut eller veta vem som fått kostnadsförslag som inte följts upp.

"Knowyn gav en fantastisk ökning av omsättningen och en kontroll över prissättningen vi aldrig tidigare varit i närheten av.”

Håkan S - Tandläkarna på hörnet

För att förstå den fulla kraften i verktyget rekommenderas en personlig demo. Efter det är det svårt att vara utan.


SLÅ TILL REDAN IDAG!