Här ser du några exempel av de vyer som du får med knowyn.

Övergripande Dashboard

Övergripande dashboard

DeN RÖDA TRÅDEN

Oavsett om du tittar på koncern-, klinik- eller behandlar-nivå, presenteras informationen på samma sätt så att man kan följa en röd tråd. Bryt ner och följ upp statistik på specialitets nivå eller titta på enskilda patientbesök.

Koncernnivå
Kliniknivå
Behandlarnivå

JÄMFÖR NYCKELTAL

Enkelt att jämföra en klinik med en annan eller en behandlare med en annan på nyckeltalsnivå.

Skärmavbild 2024-01-30 kl. 20.05.40

ÅTGÄRDSKODER

Knowyn möjliggör enkel analys av olika koder och kombinationer och av koder över tid.

Åtgärdskoder

Djupare förståelse

Genom att klicka på en kod eller en kombination av koder så får man ett djupare förståelse för hur de har används och kombinerats med andra.

Åtgärdskoder 2

Patientstocken

Skaffa snabbt en överblick av patientstocken, samt vilka patienter som har kommit till eller avslutats.

Patientstocken

exempel på VERKTYG och rapporter

- Vilka har inte varit på revision hos Tandläkare / tandhygienist?
- Vilka kostnadsförslag har lämnats ut men inte följts upp?

Skärmavbild 2024-01-30 kl. 20.10.28

För att förstå den fulla kraften i verktyget rekommenderas en personlig demo. Efter det är det svårt att vara utan.


SLÅ TILL REDAN IDAG!